Yudansha Keiko Karate

Honbu Dojo Kelheim Am oberen Zweck 8, 93309 Kelheim

2022_12_10_Karate_Keiko

Yudansha Keiko Kobudo

Honbu Dojo Kelheim Am oberen Zweck 8, 93309 Kelheim

2022_12_11_Kobudo_Keiko